แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

ต่างหูนิล (Black Spinel Earrings)

นิล หรือ Black Spinel เป็นพลอยที่มีสีดำสนิท มีความแข็งมากทนทานต่อการสวมใส่ ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชายและบุคคลหลากหลายทางเพศ เป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์แต่งตัวได้ง่ายหลากหลายสไตล์ นอกจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว นิล ยังเป็นพลอยมงคลหนึ่งในพลอยนพเก้าของไทย ที่ถือว่าเป็นสุดยอดของปล่อยป้องกันภัย  มีเรื่องเล่าอยู่มากมายถึงการใช้พลอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงคราม ทั้งในประเทศไทยเองและตามประวัติศาสตร์โลก จึงถือว่าเป็นพลอยที่มีความเชื่ออย่างแพร่หลาย ที่ได้รับการยอมรับทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนิลได้ตามนี้ >>> นิล


Black Spinel is a type of mineral that is prized for its deep, rich black color. Unlike other black gemstones, such as black diamonds, black spinel is known for its high transparency and luster, making it a unique and desirable gemstone. Black spinel is often used in jewelry, including necklaces, earrings, and rings, and it is prized for its beauty and durability. In addition to its practical uses, black spinel is also believed to have spiritual and healing properties, such as promoting protection, grounding, and emotional stability. Some also believe that black spinel can help to release negative energy and bring good luck, making it a popular choice for those seeking to improve their emotional and spiritual well-being. Black spinel is a versatile gemstone that can be worn with a variety of styles and outfits, making it a popular choice for those looking for a sophisticated and stylish accessory.