แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ต่างหูเขียวส่อง 

พลอยสีเขียวที่มีราคาค่าตัวที่สูงลิ่ว นอกจากมรกตแล้วยังมีเขียวส่อง ซึ่งเป็นพลอยสีเขียวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน สีเขียวเข้มนี้ต่างจากมรกตตรงที่มีสีคล้ายสีใบไม้ สวยแปลกจนได้รับสมมายานามว่า มรกตแห่งโอเรียนตัล หรือ มรกตแห่งตะวันออก เลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเขียวส่องได้ตามนี้ >>> เขียวส่อง

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูเขียวส่องทรงหยดน้ำ 6×4 mm – รหัส GS2

1,520฿

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูเขียวส่องทรงไข่ขนาด 6mm – รหัส GS1

2,650฿

Green sapphire is a type of precious gemstone that is prized for its beautiful green color. Sapphire is a mineral called corundum and is typically found in shades of blue, but green sapphires are a rare and highly sought-after variety. The green color of the sapphire is the result of trace elements of iron and chromium present in the mineral. Green sapphires are highly valued for their beauty and durability, and they are often used in jewelry, including engagement rings, earrings, and necklaces.

In addition to their practical uses, green sapphires are also believed to have spiritual and healing properties, such as promoting growth, harmony, and balance. Some also believe that green sapphires can bring good luck, abundance, and prosperity, making them a popular choice for those seeking to improve their emotional and financial well-being. Green sapphires are a unique and eye-catching gemstone that can be worn with a variety of styles and outfits, making them a popular choice for those looking for a sophisticated and stylish accessory.